Privacy

Ons website-adres is: https://sassenheimseijsclub.nl.

De Sassenheimse IJsclub zal alle door u verstrekte persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en slechts voor intern gebruik binnen de vereniging en voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt gebruiken. Het zijn uw persoonlijke gegevens en zij zullen deze niet beschikbaar stellen aan derden.

Bezoeken aan onze website worden gemeten door Google Analytics. Deze gegevens worden alleen bekeken en gebruikt door de webmaster van deze website. Ze worden niet verstrekt aan derden.

Foto’s die op de website geplaatst worden zullen zoveel als mogelijk geanonimiseerd worden en/of tegen misbruik beschermd. Dat wil zeggen in lage resolutie en geen close-ups van personen.

Wij hechten ten zeerste aan de privacy van de bezoekers van onze website en de door hen aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens en zullen handelen in overeenstemming met het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat de Sassenheimse IJsclub of onder de verantwoordelijkheid van de club handelende personen niet zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens dan kunt u daaromtrent een klacht indienen bij secretaris@sassenheimseijsclub.nl