Wanneer gaat de ijsbaan open?

Zodra er een periode van vorst wordt aangekondigd op het journaal gaan de harten van schaats- en winterliefhebbers sneller kloppen. Wanneer zou de ijsbaan opengaan? Het is goed om te weten dat de vorming van ijs een complex proces is. Daarbij is de ijs-aangroei van heel veel zaken afhankelijk: – de temperatuur natuurlijk – de … Lees meer

ALV Sassenheimse IJsclub

Op dinsdag 7 november 2023 werd de ALV van de Sassenheimse IJsclub gehouden in het clubgebouw aan de Kagerweide. Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken en mededelingen Notulen jaarvergadering 2022 Jaarverslag secretaris Verslag penningmeester Verslag kascommissie Benoeming nieuwe kascommissie Automatisering ledenadministratie Medegebruik clubgebouw Vaststelling contributie 2024 / 2025. De contributie is al ruim 10 jaar … Lees meer

Emailadres doorgeven?

Aan onze leden en donateurs:  Ontvangt u van ons geen emails?   Geen aankondiging “IJsbaan OPEN”?   Geen uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering?  Dan hebben wij géén -of niet het juiste- emailadres van u. Vanaf seizoen 2024-2025 ontvangt u geen papieren uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering meer. Geef dus a.u.b. uw emailadres aan … Lees meer