Jaarvergadering 1 november 2022

Uitnodiging tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 1 november 2022 om 20:30 u. Aan de orde is onder andere een wijziging van de statuten en het huishoudelijk regelement. U kunt deze stukken inzien via de website: www.sassenheimseijsclub.nl. of deze fysiek inzien bij de penningmeester. U kunt hiervoor een afspraak maken via … Lees meer

Voorbereidingen nieuw schaatsseizoen

De voorbereidingen voor het nieuwe schaatsseizoen 2022-2023 zijn begonnen. Na een mooie zomer is het ijsclubgebouw en het terrein aan een goede opknapbeurt toe. Verschillende bestuursleden zijn aan de slag gegaan om een en ander weer in gereedheid te brengen voor komende winter. We hopen natuurlijk dat na een mooie zomer ook een mooie, vriezende … Lees meer

Emailadres doorgeven?

Aan onze leden en donateurs:  Ontvangt u van ons geen emails?   Geen Nieuwsbrief “IJsbaan OPEN”?   Geen uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering?  Dan hebben wij géén -of niet het juiste- emailadres van u. Geef a.u.b. uw emailadres aan ons door. Gebruik hiervoor a.u.b. het formulier onder het menu-item ‘Lidmaatschap’ of klik hier om … Lees meer

In Memoriam: Piet Vis

6 augustus 1938 – 20 juli 2020 Piet Vis was bestuurslid van de Sassenheimse IJsclub van 1963 tot 2001.In deze periode vervulde hij de rol van voorzitter van 1977 tot 2001. Al vrij snel na zijn aantreden als voorzitter verjongde Piet het bestuur.Hij trok nieuwe en jongere bestuursleden aan, die zonder uitzondering, allen lange tijd … Lees meer